Lykiltölur

Yfirlit

Landsnet hefur skilgreint 5 lykilmælikvarða sem hver og einn tengist loforðum fyrirtækisins til hagsmunaaðila, s.s. viðskiptavina, eigenda, samfélags og starfsfólks. Þessir mælikvarðar eru:


Mælikvarði
Loforð
TraustÍ sátt við samfélag og umhverfi
Mínútur í straumleysi
Öruggt rafmagn, gæði og öryggi flutningskerfisins til framtíðar
Ávöxtunarkrafa eigin fjár
Góð nýting fjármuna – skilvirkur rekstur
Starfsánægja
Góður vinnustaður
Slysatíðni (H-gildi)
Góður vinnustaður

 

Frammistöðuskýrslan fjallar um loforðið „öruggt rafmagn, gæði og öryggi flutningskerfisins til framtíðar“. Hún er samantekt upplýsinga úr flutningskerfinu fyrir árið 2018, sem notaðar eru til að meta frammistöðu fyrirtækisins hvað varðar gæði rafmagns og afhendingaröryggi. Skýrslan tekur mið af skyldum Landsnets samkvæmt reglugerð nr. 1048/2004, um gæði raforku og afhendingaröryggi, sem og innri markmiðum fyrirtækisins og sýnir tölfræði ársins 2018, samanborið við tölfræði síðastliðinna 10 ára þar á undan.


Tölfræði og truflanir

Markmið varðandi afhendingaröryggi
2018Markmið
Stuðull um áreiðanleika flutningskerfisins (AS) 99,999%Yfir 99,9905% 
Stuðull um meðallengd skerðingar, straumleysismínútur (SMS)
2Undir 50 
Stuðull um rofið álag (SRA)
0,09Undir 0,85
Kerfismínútur (KM)Engin truflun lengri en 10 kerfismínútur 
Tíðnigæði
99,78%
99,50%

 

Lykiltölur sýna markmið Landsnets um afhendingaröryggi og rauntölur árið 2018. Öll okkar markmið um afhendingaröryggi náðust árið 2018 og má þar helst þakka hagstæðum veðurfarsskilyrðum og fyrirbyggjandi viðhaldi þann árangur.


Mannvirki

Flutningskerfi Landsnets 2018

 

Flutningskerfi.svg

Tölulegar upplýsingar

Tölulegar upplýsingar úr rekstri - allt landið

 

Heildarinnmötun í flutningskerfið

19.065 GWst

Hæsti afltoppur innmötunar (klukkustundargildi)

2.410 MW

Heildarúttekt úr flutningskerfi

18.667 GWst

Þarf af úttekt skerðanlegra notenda 561 GWst

Hæsti afltoppur úttektar (klukkustundargildi)

2.362 MW

29.11.2018 kl. 11:00

Flutningstöp

398 GWst

Fjöldi fyrirvaralausra rekstrartruflana

56

Fjöldi fyrirvaralausra bilana

74

Fjöldi fyrirvaralausra truflana sem valda skerðingu

18

Samtals orkuskerðing til forgangsnotenda vegna fyrirvaralausra truflana

71 MWst

Vinnsla varastöðva vegna fyrirvaralausra truflana

404 MWst

Samtals orkuskerðing til notenda á skerðanlegum flutningi vegna fyrirvaralausra truflana

882 MWst


Samantekt eftir landshlutum

Truflanir, skerðingar og raforkunotkun eftir landshlutum ásamt stórnotendum

 

1Heildarinnmötun á svæðið (almennt álag og skerðanlegur flutningur)
2Samtals orkuskerðing til forgangsnotenda vegna fyrirvaralausra truflana
3Samtals orkuskerðing til notenda á skerðanlegum flutningi vegna fyrirvaralausra truflana
4Vinnsla varaaflsstöðva vegna fyrirvaralausra truflana

Helstu rekstrartruflanir

Fyrirvaralausar rekstrartruflanir í flutningskerfinu voru alls 56 talsins en bilanir sem tengdust rekstrartruflunum voru 74 , sem þýðir að fleiri en ein bilun kom fram í nokkrum tilvikum. Skerðingar vegna fyrirvaralausra truflana í flutningskerfinu til forgangsnotenda námu samtals 70,6 MWst. Það samsvarar 2 straumleysismínútum eða 99,999% áreiðanleika afhendingar á raforku. Skilgreiningar Landsnets á alvarleikaflokkun rekstrartruflana í raforkukerfinu byggjast að hluta til á lista ENTSO-E4, „Incident classification scale“, nánari skilgreiningar á alvarleikaflokkun má nálgast í viðauka 2. Flokkun truflana í kerfi Landsnets árið 2018 er sýnd á mynd 1. Litur samkvæmt alvarleikaflokkun Landsnets gefur til kynna alvarleika hvers atburðar. Á mynd 2 er sama flokkun sýnd fyrir truflanir sem eiga upptök sín í öðru kerfi.

Truflanirnar eru flokkaðar eftir því hvort uppruni þeirra er í kerfi Landsnets (EF) eða í kerfum annarra (AE) sem hafa áhrif á kerfið hjá Landsneti. Þar getur verið um að ræða truflanir í kerfum orkuframleiðenda, orkunotenda, og dreifiveitna.

 

Mynd 1 Fjöldi truflana í kerfi Landsnets árið 2018 eftir alvarleikastigi.


Mynd 2 Fjöldi truflana sem eiga upptök sín í öðru kerfi árið 2018 eftir alvarleikastigi:

Helstu truflanirnar sem ollu skerðingu á afhendingu rafmagns til viðskiptavina eru taldar fram hér fyrir neðan.Alvarleika-stigDags.LýsingSkerðing (forgangur) [MWst.]Skerðing (ótrygg orka) [MWst]KMTruflun stafar af
20.febFitjalína 1 leysti út vegna bilunar í eldingarvara og orsakaði straumleysi á Suðurnesjum. Skerðing forgangsorku stóð í rúmar 2 klst.19,69200,49EF
20.febStæða á Vatnshamralínu 2 (línan á milli Vatnshamra og Akraness) brotnaði og leiðarinn lagðist á jörðina. Röng stilling varnarliða orsakaði straumleysi á Vesturlandi frá Vatnshömrum. Skerðing forgangsorku stóð í um 7 - 12 mín eftir staðsetningu.2,750,4910,07EF
20.febEinangrunarkeðja á Mjólkárlínu 1 (línunnar á milli Mjólkár og Geiradals) orsakaði straumleysi á öllum Vestfjörðum. Varaaflstöð Landsnets í Bolungarvík var ræst. Skerðing forgangsorku stóð í um 3 - 37 mínútur eftir staðsetningu.2,18208,5790,05EF
27.marBrotin þverslá á Tálknafjarðarlínu 1 (línunni á milli Mjólkár og Keldeyrar) varð þess valdandi að straumlaust varð á Vestfjörðum. Í ljós kom að rangar tengingar á liðavörnum í Mjólká urðu þess valdandi að Geiradalslína 1 (línan á milli Geiradals og Glerárskóga) leysti einnig út. Varaaflstöð Landsnets í Bolungarvík var ræst. Skerðing forgangsorku stóð í um 3 - 83 mín eftir staðsetningu.7,378295,5970,18EF
9.maíMistök við stillingu varnabúnaðar í tengslum við framkvæmdir urðu þess valdandi að aflspennar á Bakka leystu út og straumleysi varð hjá kísilverksmiðu PCC. Skerðing forgangsorku stóð í um 17 mín.4,2500,11EF
9.júlMistök við stillingu varnarbúnaðar í tengslum við framkvæmdir urðu þess valdandi að aflspennar á Bakka leystu út og straumleysi varð hjá kísilverksmiðu PCC. Skerðing forgangsorku stóð í um 37 mín.17,26700,43EF
6.nóvStraumlaust varð út frá Selfossi sökum ákeyrslu á Selfosslínu 1 (línuna milli Selfoss og Ljósafoss). Vörubíll keyrði með pallinn uppi, við golfvöllinn á Selfossi, beint í leiðara línunnar. Engin slys urðu á fólki. Skerðing forgangsorku stóð í um 23 mín.4,6211,3570,11EF
14.febBrotinn bolti í einangrara á Sultartangalínu 3 leysti línuna út. Norðurál varð fyrir skerðingu vegna útleysingarinnar. Skerðing á forgangsorku stóð í um 3 mín.2,8500,07EF
17.febFyrirvaralaus útleysing varð hjá Norðuráli á meðan viðhaldsaðgerð stóð yfir á SU3. Snjallnet og varnarstillingar Landsnetnets og Norðuráls unnu ekki rétt saman við þessar aðstæður. Veik byggðarlína leiddi svo til víðtækra truflana um land allt og eyjarekstrar flutningskerfis. Vélar á Þeistareykjum leystu út. Skerðingar urðu hjá Elkem Íslandi, ALCOA Fjarðarái og notendum Rarik á Austurlandi. Skerðing forgangsorku stóð í um 5-33 mín eftir staðsetningu.424,6251,11710,58AE